Disclaimer

In samenwerking met én in opdracht van Plant & Grow, is deze webapplicatie vervaardigd door Sevenmiles.nl

Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 
 
Informatie
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Plant & Grow staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Plant & Grow dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade –direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Plant & Grow nadrukkelijk afgewezen. 
 
Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van Plant & Grow wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Plant & Grow niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Plant & Grow wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. 
 
Toegankelijkheid website
Plant & Grow garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Plant & Grow behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen. 
 
Informatie van derden
Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Plant & Grow niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Plant & Grow wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Betaalmethodes

Hulp nodig?

Neem contact op met onze klantenservice

Onze socials

Volg ons op social media


Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten.