Disclaimer

In samenwerking met en in opdracht van Plantengrow.nl, is deze webapplicatie vervaardigd door Plant & Grow. Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

 

Informatie

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Plantengrow.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Plantengrow.nl dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade –direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Plantengrow.nl nadrukkelijk afgewezen.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website van Plantengrow.nl wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Plantengrow.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Plantengrow.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

Toegankelijkheid website

Plantengrow.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Plantengrow.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

 

Informatie van derden

Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Plantengrow.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Plantengrow.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Bij Plant & Grow betaal je veilig en vertrouwd met